شلیل ، فواید شلیل

May 15, 2021
صادرات میوه مرغوب

فواید شلیل و خواص درمانی و زیبایی این میوه تابستانی

شلیل به عنوان نوعی از میوه هلو یا به لفظ علمی پرونوس پرسیکا وار است. هر دوی هلو و شلیل می توانند در یک درخت رشد […]